спорове със застрахователи

Спорове със застрахователи

посредничество при застрахователни казуси

Посредничество при застрахователни казуси

За нас

Фирма \"ДИ ЕЙ СИ\" ЕООД е създадена през 2016г. Основната дейност на фирмата е изкупуване на спорни вземания срещу юридически лица. Вземанията може да произлизат от направомерен отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, неправомерно начислени лихви или такси по банкови продукти, неправомерен отказ за заплащане на вземания по фактури и други подобни.

Дейности

Фирма \"ДИ ЕЙ СИ\" ЕООД се занимава с изкупуване на спорни вземания: - изкупуваме отказани застрахователни обезщетения; - неправомерно начислени лихви и такси за банкови услуги; - неправомерно отказани суми по потребителски спорове; - неизплатени вземания по спорни фаткури; - други вземания.

Помощ


проблеми с банки, със застрахователи, потребителски казуси