Застрахователно правоСпечелено дело срещу ЗАД Армеец

Наш клиент се свърза с нас с оплакване за постановен от ЗАД Армеец отказ за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка “КАСКО”.  Клиентът ни шофирал в частен имот по мокра настилка. За хлъзгавия терен нямало означение, поради което е загубил управлени...


Занижен размер на изплатено от застрахователя обезщетение

Често при настъпване на застрахователно събитие, застрахователите изплащат обезщетение, което е в занижен размер - изплатената сума не е достатъчна да покрие разходите по ремонта на имуществото. В общия случай обезщетенията се изплащат в размер, който варира между 50 и 70% от необходимата за ремо...


Отказ за плащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Каско"

В практиката често се случва изрядните потребители на застрахователни услуги да получат отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, макар да са изпълнявали задълженията си по договора надлежно. В общия случай тези откази се постановяват по застраховка "Каско", тъй като не...

Тагове