Посредничество при застрахователни казусиКак да си получа парите от застрахователя бързо?

Застрахователите често отказват изплащане на застрахователно обезщетение, като посочват всевъзможни причини. Най-често се разчита, че за по-малка сума никой няма да се занимава да предяви иск. В други случаи застрахователите заплащат минимално обезщетение, което не стига да се поправят вредите, п...

Тагове