За нас


За нас

Фирма "ДИ ЕЙ СИ" ЕООД е създадена през 2016г. Основната дейност на фирмата е изкупуване на спорни вземания срещу юридически лица. Вземанията може да произлизат от направомерен отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, неправомерно начислени лихви или такси по банкови продукти, неправомерен отказ за заплащане на вземания по фактури и други подобни. Целта на фирмата е да улесни кредиторите, които нямат време и желание за водене на дълъг съдебен процес или пък не вярват достатъчно в съдебната система, като изкупи тяхното вземане. При купуването на вземането чрез договор за цесия, рискът от събиране на вземането както и рискът от загуба на евентуалния съдебен процес (в случай че бъде воден такъв) е за фирма "ДИ ЕЙ СИ" ЕООД. По този начин кредиторът получава сигурна сума по съкратена процедура с одобрение от наша страна до седмица, след представяне на всички необходими документи за казуса, без да бъде обвързан от реализирането на въпросното вземане. Ако имате допълнителни въпроси дали можем да сме Ви полезни може да ни намерите на посочените телефони или чрез формата за контакт.

Тагове