Дейности


Дейности

Фирма "ДИ ЕЙ СИ" ЕООД се занимава с изкупуване на спорни вземания:

- изкупуваме отказани застрахователни обезщетения

- неправомерно начислени лихви и такси за банкови услуги

- неправомерно отказани суми по потребителски спорове

- неизплатени вземания по спорни фаткури

- други вземания

Условия, на които трябва да отговаря вземането, за да бъде изкупено от нас:

1. Да бъде срещу състоятелен длъжник - банка, застраховател, финансово стабилна фирма или физическо лице.

2. Да имате основание (това следва да се потвърди от юристите на "ДИ ЕЙ СИ" ЕООД) да търсите въпросното вземане. Можем да Ви помогнем като Ви дадем становище по въпоса дали действително Ви се дължи нещо.

3. Вземането да може да бъде прехвърлено в неговата цялост.

NB! С оглед предотвратяване на измами следва да попълните набор от документи, с които да заявите конкретните обстоятелства относно въпросното вземане, както и да декларирате, че не сте получавали компенсация от други лица. При неверни обстоятелства фирма "ДИ ЕЙ СИ" ЕООД си запазва правото да търси изплатената сума по договора в двоен размер ведно с всички останали загуби, които е понесло дружеството.

Тагове