Занижен размер на изплатено от застрахователя обезщетение


Занижен размер на изплатено от застрахователя обезщетение

Често при настъпване на застрахователно събитие, застрахователите изплащат обезщетение, което е в занижен размер - изплатената сума не е достатъчна да покрие разходите по ремонта на имуществото. В общия случай обезщетенията се изплащат в размер, който варира между 50 и 70% от необходимата за ремонта сума. Тази практика демотивира потребителите на застрахователни услуги да търсят дължимата им разлика, тъй като вече са получили някаква сума, а предявяването на иск в съда крие рискове. 

Ние във фирма "ДИ ЕЙ СИ" ЕООД целим да възстановим на клиените си сторените от тях разходи, когато не им е заплатено справедливо обезщетение от страна на застрахователите. 

При сключване на застрахователния договор страните определят сума, която е лимита на отговорност от страна на застрахователя. Когато настъпи покрит от полицата застрахователен риск, застрахователят следва да изплати обезщетение, с което да се покрият разходите за щетите. Размера на това обезщетение се определя към деня на настъпване на събитието.

При частична щета застрахователното обезщетение следва да покрива така наречената възстановителна стойност - стойността, която е необходима да се възстанови имуществото във същия вид, в това число и всички разходи по ремонта, доставката, монтаж, строителство и тн., без прилагане на обезценка.

При пълна щета застрахователното обезщетение следва да да покрива действителната стойност на имуществото - това е стойността, която е необходима, за да бъде закупено същото имущество със същото качество.

NB! Пълна щета при МПС се нарича "тотална щета". Това е увреждане на застрахованото имущество, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишава 70 на сто от стойността, с която може да се закупи имущество със същото качество. Стойността на разходите за необходимия ремонт се определя съгласно определения способ за обезщетяване въз основа на издадена от сервиз проформа фактура - при възстановяване в натура на вредите или с експертна оценка - при изплащане на парично обезщетение. При предявяване на претенцията пред застрахователя е необходимо да се представи удостоверение от компетентните регистрационни органи за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство, в което е отбелязано, че прекратяването на регистрацията е поради настъпилата тотална щета.

Сумата, която е необходима за да се покрие всяка отделна щета е различна, според вида на застрахованото имущество. В нашата практика, често застрахователите изплащат обезщетения в занижени размери, като се игнорира например стойността на частите, не се вземат предвид консумативни разходи по ремонта или пък стойността на труда, която е включена - трудът в общия случай се определя на 7 лева за човешки час труд, вместо на средната пазарна стойност от 10 лева. 

Ако застрахованият по застраховка "Каско на МПС" представи доказателства за причинени в резултат на застрахователно събитие вреди на застрахования автомобил и за извършен в специализиран сервиз ремонт за тяхното поправяне, застрахователят не може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение в размер на дължимите за ремонта средства. Това правило се прилага при условие, че разходите за ремонта не надхвърлят лимита на отговорност на застрахователя и отразяват реалната възстановителна стойност на застрахованото имущество.

Често застрахователите се позовават на Методиката по Наредба № 24/08.03.2006 г. на КФН, която третират като задължителна за определяне на размера на застрахователното обезщетение. Цитираната методика обаче не е задължителна, а съставлява указание относно начина на изчисляване на размера на щетата на МПС от застрахователя в случаите, когато на същия не са представени надлежни доказателства /фактури/ за извършен ремонт на МПС в сервиз и когато застрахователното обезщетение се определя по експертна оценка.

В случай, че сте получили по-малка сума от тази, която сте вложили в ремонта на застрахованото си имущество, не се колебайте да ни потърсите. Можете да ни намерите на телефоните на фирмата или да ни изпратите запитване на office@dac.bgWarning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wicbg/addon_domains/dac.bg/www/root/new.php on line 166
0 Коментара

  1. Няма добавени коментари!

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wicbg/addon_domains/dac.bg/www/root/new.php on line 239

Напишете вашето мнение по темата

Моля, пишете на кирилица. Благодарим Ви!

Въведете кода от картинката!