Отказ за плащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Каско"


Отказ за плащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Каско"

В практиката често се случва изрядните потребители на застрахователни услуги да получат отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, макар да са изпълнявали задълженията си по договора надлежно. В общия случай тези откази се постановяват по застраховка "Каско", тъй като нейното съдържание е по-комплексно. Докато идеята на застраховка "Гражданска отговорност" е да покрие отговорността на шофьора спрямо трети лица, то застраховката "Каско" цели да защити определено имущество - МПС от рискове, свързани с ползването на МПС. Покритите рискове са основен елемент от договора за застраховка "Каско", изброяват се в общите условия на застрахователя и са свързани с определени клаузи, осигуряващи по-голямо покритие.

Такива събития могат да бъдат например щети вследствие на катастрофа между два автомобила или автомобил и неподвижен предмет, пожар, природно бедствие, злоумишлени действия на трети лица - например кражба на цялата кола или отделни нейни елементи, вреди настъпили в паркирано състояние.

Често застрахователите изключват определени събития от предмета на застраховката - например вреди в следствие на война, атомна експлозия, корозия и износване в следствие на нормалното овехтяване на МПС, повреда на отделни детайли. В общия случай обаче, застрахователите на правят разлика между принципното значение на понятието "покрити и изключени рискове" и "задължения на застрахования". Рискът съставлява съществуващата вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо, осъществяването на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахованото лице. Задълженията на застрахования са поредица от действия, които същият следва да изпълни, за да бъде изправна страна по договора, а неизпълнението им не може да съставлява непокрит риск и да е абсолютно основание за отказ за изплащане на обезщетение. 

След като определен риск настъпи, често застрахователите търсят основание, за да се освободят от задължението си за плащане. Често те се позовават на задължение на застрахования, което обаче, както посочихме, не е изключен от полицата риск. Това се прави, тъй като в евентуален съдебен процес в тежест на застрахователя е да докаже, че неизпълнението на определено задължение на застрахования е допринесло за увеличаване на риска и е довело до възникване на застрахователното събитие. За сметка на това, изключените рискове не се доказват и по този начин се постига ефектът от това определено условие да е написано, потребителят да го прочете и да приеме, че за него не е възникнало право да получи обезщетение. Това в повечето случаи не е вярно. Често застрахователите мотивират отказ за плащане на обезщетение по следния начин:

-застрахователят се позовава, че застрахованият не е уведомил застрахователя за събитието в срок

-собствеността на МПС е променена и застрахователят не е уведомен 

-договорът не е влязъл в сила, тъй като не е извършен оглед и заснемане на МПС

-застрахованият умишлено е причинил събитието и заблуждава застрахователя

-данните в преписката не съответстват на действителността

-застрахованият е нарушил общите условия и не се дължи плащане

-застрахователят е извършил "счетоводно прихващане" с бъдещи дължими премии, което на практика представлява обезщетяване, но в значително занижен размер

В случай че получите такъв отказ, Ви съветваме да се обърнете към нас. Фирмата ни може да Ви предложи да изкупи вземането вземането Ви срещу застрахователя. По този начин Вие ще получите плащане веднага, без да е необходимо да водите искове срещу застрахователя, което е свързано с разходи и риск, че делото може да бъде изгубено. 

 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wicbg/addon_domains/dac.bg/www/root/new.php on line 166
0 Коментара

  1. Няма добавени коментари!

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/wicbg/addon_domains/dac.bg/www/root/new.php on line 239

Напишете вашето мнение по темата

Моля, пишете на кирилица. Благодарим Ви!

Въведете кода от картинката!