отказ-по-каско


  1. Отказ за плащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Каско"
    В практиката често се случва изрядните потребители на застрахователни услуги да получат отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, макар да...

    02 Септември 2016 10:21 - URL: https://dac.bg/3-otkaz-za-plashane-na-zastrahovatelno-obezshetenie-po-zastrahovka-kasko